bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 140 verš 3

Kteříž myslí zlé věci v srdci, a na každý den sbírají se k válce.