bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 140 verš 5

Ostříhej mne, Hospodine, od rukou bezbožníka, od muže ukrutného zachovej mne, kteříž myslí podraziti nohy mé.