bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 140 verš 6

Polékli pyšní na mne osídlo a provazy, roztáhli teneta u cesty, a léčky své mi položili. Sélah.