bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 140 verš 8

Hospodine Pane, sílo spasení mého, kterýž přikrýváš hlavu mou v čas boje,