bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 141 verš 3

Polož, Hospodine, stráž ústům mým, ostříhej dveří rtů mých.