bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 141 verš 7

Jako když někdo roubá a štípá dříví na zemi, tak se rozletují kosti naše až k ústům hrobovým.