bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 141 verš 8

Ale k toběť, Hospodine Pane, oči mé; v tebe doufám, nevylévej duše mé.