bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 142 verš 3

Vylévám před oblíčejem jeho žádost svou, a ssoužení své před ním oznamuji.