bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 142 verš 6

K tobě volám, Hospodine, říkaje: Ty jsi doufání mé a díl můj v zemi živých.