bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 142 verš 8

Vyveď z žaláře duši mou, abych oslavoval jméno tvé; obstoupí mne spravedliví, když mi dobrodiní učiníš.