bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 143 verš 11

Pro jméno své, Hospodine, obživ mne, pro spravedlnost svou vyveď z úzkosti duši mou.