bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 143 verš 12

A pro milosrdenství své vypleň nepřátely mé, a vyhlaď všecky, kteříž trápí duši mou; nebo já jsem služebník tvůj.