bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 143 verš 2

A nevcházej v soud s služebníkem svým, neboť by nebyl spravedliv před tebou nižádný živý.