bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 143 verš 5

Rozpomínaje se na dny předešlé, a rozvažuje všecky skutky tvé, a dílo rukou tvých rozjímaje,