bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 143 verš 6

Vztahuji ruce své k tobě, duše má jako země vyprahlá žádá tebe. Sélah.