bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 145 verš 11

Slávu království tvého ať vypravují, a o síle tvé mluví,