bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 145 verš 12

Aby v známost uvedli synům lidským moci jeho, a slávu i ozdobu království jeho.