bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 145 verš 13

Království tvé jest království všech věků, a panování tvé nad jedním každým pokolením.