bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 145 verš 14

Zdržujeť Hospodin všecky padající, a pozdvihuje všechněch sklíčených.