bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 145 verš 15

Oči všechněch v tebe doufají, a ty dáváš jim pokrm jejich v čas příhodný.