bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 145 verš 16

Otvíráš ruku svou, a nasycuješ každý živočich podlé dobře líbezné vůle své.