bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 145 verš 17

Spravedlivý jest Hospodin ve všech cestách svých, a milosrdný ve všech skutcích svých.