bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 145 verš 18

Blízký jest Hospodin všechněm, kteříž ho vzývají, všechněm, kteříž ho vzývají v pravdě.