bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 145 verš 19

Vůli těch, kteříž se ho bojí, činí, a křik jejich slyší, a spomáhá jim.