bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 145 verš 2

Na každý den dobrořečiti budu tobě, a chváliti jméno tvé na věky věků.