bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 145 verš 20

Ostříhá Hospodin všech, kdož jej milují, ale všecky bezbožné zatratí.