bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 145 verš 3

Hospodin veliký jest, a vší chvály hodný, a velikost jeho nemůž vystižena býti.