bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 145 verš 4

Rodina rodině vychvalovati bude skutky tvé, a předivnou moc tvou zvěstovati.