bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 145 verš 5

O slávě a kráse velebnosti tvé, i o věcech tvých předivných mluviti budu.