bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 145 verš 6

A moc přehrozných skutků tvých rozhlašovati budou; i já důstojnost tvou budu vypravovati.