bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 145 verš 7

Pamět mnohé dobroty tvé hlásati budou, a o spravedlnosti tvé zpívati, řkouce: