bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 145 verš 8

Milostivý a lítostivý jest Hospodin, dlouhoshovívající a velikého milosrdenství.