bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 145 verš 9

Dobrotivý Hospodin všechněm, a slitování jeho nade všecky skutky jeho.