bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 147 verš 1

Chvalte Hospodina, nebo dobré jest zpívati žalmy Bohu našemu, nebo rozkošné jest, a ozdobná jest chvála.