bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 147 verš 10

Nemáť v síle koně zalíbení, aniž se kochá v lejtkách muže udatného.