bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 147 verš 11

Líbost má Hospodin v těch, kteříž se ho bojí, a kteříž doufají v milosrdenství jeho.