bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 147 verš 14

On působí v končinách tvých pokoj, a bělí pšeničnou nasycuje tě.