bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 147 verš 18

Vysílaje slovo své, rozpouští je; hned jakž povane větrem svým, anť tekou vody.