bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 147 verš 19

Zvěstuje slovo své Jákobovi, ustanovení svá a soudy své Izraelovi.