bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 147 verš 5

Velikýť jest Pán náš, a nesmírný v síle; rozumnosti jeho není počtu.