bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 147 verš 7

Zpívejte Hospodinu s díkčiněním, zpívejte žalmy Bohu našemu na citaře,