bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 148 verš 1

Halelujah. Chvalte hospodina stvoření nebeská, chvaltež ho na výsostech.