bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 148 verš 10

Zvěř divoká i všeliká hovada, zeměplazové i ptactvo létavé,