bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 148 verš 11

Králové zemští i všickni národové, knížata i všickni soudcové země,