bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 148 verš 13

Chvalte jméno Hospodinovo; nebo vyvýšeno jest jméno jeho samého, a sláva jeho nade všecku zemi i nebe.