bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 148 verš 14

A vyzdvihl roh lidu svého, chválu všech svatých jeho, synů Izraelských, lidu s ním spojeného. Halelujah.