bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 148 verš 2

Chvalte jej všickni andělé jeho, chvalte jej všickni zástupové jeho.