bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 148 verš 3

Chvalte jej slunce i měsíc, chvalte jej všecky jasné hvězdy.