bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 148 verš 4

Chvalte jej nebesa nebes, i vody, kteréž jsou nad nebem tímto.