bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 148 verš 5

Chvalte jméno Hospodinovo všecky věci, kteréž, jakž on řekl, pojednou stvořeny jsou.